Uprawnienia na minikoparkę – najważniejsze informacje

31.05.2023

Chcąc podjąć pracę na stanowisku operatora koparki, niezbędne jest ukończenie kursu przygotowującego do pracy z maszyną i uzyskanie odpowiednich uprawnień. Poza wykładami teoretycznymi, kursanci zobowiązani są także do odbycia zajęć praktycznych, a następnie do podejścia do egzaminu potwierdzającego nabycie odpowiednich umiejętności. Jaki rodzaj uprawnień jest potrzebny do pracy na minikoparce, jakie warunki musi spełniać osoba chcąca przystąpić do kursu i jak wygląda szkolenie? Czytaj dalej, jeśli chcesz zdobyć uprawnienia na minikoparkę!

Minikoparka – jaki rodzaj uprawnień jest niezbędny?

Wyróżnia się kilka klas uprawnień na koparki, a ich podział zależy od typu maszyny, z jaką kursant będzie miał do czynienia w swojej pracy. Wyodrębniamy więc:

  • Kurs na koparki jednonaczyniowe klasy III – Umożliwia zdobycie uprawnień w zakresie maszyn do robót ziemnych o masie eksploatacyjnej do 25 ton.
  • Kurs na koparko-ładowarki i koparko-spycharki klasy III – Umożliwia zdobycie uprawnień na koparko-ładowarkę obejmujące wszystkie typy takich maszyn.
  • Kurs na koparki jednonaczyniowe klasy I – Umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi wszystkich typów koparek, niezależnie od ich masy lub mocy.

Chcąc pracować jako operator minikoparki, należy zdobyć co najmniej uprawnienia klasy III. Decydując się na odbycie kursu na koparki jednonaczyniowe, po uzyskaniu uprawnień można operować koparkami o masie eksploatacyjnej do 25 ton. Częściej wybieranym rozwiązaniem jest ukończenie kursu na koparko-ładowarki, dzięki czemu po zdobyciu uprawnień można operować zarówno koparko-ładowarkami bez ograniczeń masy i mocy, jak i minikoparkami, koparko-spycharkami i ładowarkami do 8 ton masy eksploatacyjnej.

Szczegółowy zakres uprawnień na minikoparkę znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

Co jest potrzebne do zdobycia uprawnień na minikoparkę?

Aby móc przystąpić do kursu, przede wszystkim należy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. Ponadto konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego informującego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operator koparki. Poza podstawowymi badaniami wzroku, słuchu, czy kręgosłupa, należy także przeprowadzić badania psychologiczne, wykluczające ewentualne zaburzenia.

Warto dodać, że chcąc uzyskać uprawnienia na minikoparkę, konieczne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B. Do kursu na minikoparkę można jednak podejść jeszcze przed uzyskaniem prawa jazdy. Dokument jest wymagany przy rozpoczynaniu pracy na stanowisku operatora, a więc po zdaniu wszystkich niezbędnych egzaminów, na podstawie których wydane zostaną uprawnienia.

minikoparka

Jak wygląda kurs na minikoparkę?

Kurs na minikoparkę składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich są zajęcia teoretyczne, podczas których kursanci poznają budowę i sposób działania maszyn. Ponadto w czasie wykładów przekazywane są także informacje na temat bezpieczeństwa w czasie pracy. Co więcej, kursanci mogą również nabyć wiedzę związaną z organizacją pracy maszyn budowlanych oraz kontroli efektów ich działań.

Kolejnym etapem kursu na minikoparkę jest część praktyczna, która polega na przekazaniu kursantom wiedzy na temat obsługi maszyn. Zwykle ten etap kursu obejmuje kilkadziesiąt godzin zajęć, w czasie których kursanci ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności.

Ukończenie kursu związane jest z odbyciem egzaminu państwowego, na który składa się egzamin praktyczny i teoretyczny. Egzamin przeprowadzany jest przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a uzyskanie pozytywnego wyniku kończy się otrzymaniem świadectwa, państwowych uprawnień do wykonywania pracy operatora maszyny oraz odpowiedni dla danej kategorii wpis do książki operatora.

Ile kosztuje kurs na minikoparkę?

Ceny kursu na minikoparkę różnią się w zależności od województwa i miasta, w jakim organizowane jest szkolenie. Koszt wykładów i zajęć praktycznych w 2023 roku waha się pomiędzy 1200 a 2000 zł. Cena za odbycie egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest stała i wynosi 350 zł.

Czy warto zdobyć uprawnienia na minikoparkę

Uzyskanie państwowych uprawnień do obsługi minikoparki jest pierwszym krokiem do zdobycia stałej, dobrze płatnej pracy. Wraz ze wzrostem ilości realizowanych inwestycji, przedsiębiorcy coraz częściej poszukują wykwalifikowanych pracowników do obsługi maszyn budowlanych. W Polsce wciąż brakuje operatorów minikoparek, którzy mogą potwierdzić swoje umiejętności zdanym egzaminem państwowym.

Warto również dodać, że podejmując pracę przy obsłudze maszyn budowlanych, można liczyć na wysokie zarobki. Według danych z końca kwietnia 2022 roku, zgromadzonych przez portal wynagrodzenia.pl, mediana zarobków dla osób zatrudnionych na stanowisku operatora koparki wynosi 4950 zł brutto (co oznacza, że połowa pracowników zarabia pomiędzy 4060 a 6410 zł).

Podsumowanie

Aby podjąć pracę na stanowisku operatora minikoparki, konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień, potwierdzonych przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Wbrew pozorom obsługa maszyn budowlanych nie jest bardzo skomplikowana, mimo że należy do odpowiedzialnych zadań. Chcąc zdobyć uprawnienia na minikoparkę, należy ukończyć kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, a następnie zdać egzamin potwierdzający opanowanie niezbędnej wiedzy i umiejętności obsługi maszyny.

Polecane

29.03.2024
Naprawa zwolnicy – czy to się opłaca?
Zwolnica, będąca nieodłącznym elementem wielu maszyn i pojazdów, odgrywa kluczową rolę w ich...
Czytaj
29.03.2024
CTL a MTL – jakie są różnice?
Pojazdy z napędem gąsienicowym są powszechnie stosowanymi maszynami budowlanymi oferującymi duż...
Czytaj
29.03.2024
Zębatka pośrednia w zwolnicy — za co odpowiada?
Żeby koparki gąsienicowe mogły sprawnie i szybko poruszać się w trudnym i zróżnicowanym teren...
Czytaj
18.03.2024
Zanieczyszczenia płynu hydraulicznego — co należy wiedzieć?
Płyn hydrauliczny jest podstawowym elementem każdego układu hydraulicznego. Odpowiada m.in. za wy...
Czytaj
18.03.2024
Objawy uszkodzenia układu hydraulicznego
Prawidłowa praca wszystkich elementów układu hydraulicznego ma ogromny wpływ na wydajność masz...
Czytaj
18.03.2024
Jak rozpoznać, czy koła zębate przekładni są zużyte?
W trakcie przeglądu koparki mamy swobodny dostęp do poszczególnych elementów maszyny. Możemy wt...
Czytaj