Koparki – 7 rodzajów i ich zastosowania.

24.09.2020

Koparki możemy podzielić według charakteru pracy oraz oraz rodzaj osprzętu roboczego.

Poniższy podział odnosi się do osprzętu roboczego.

Koparki przedsiębierne – zaprojektowane aby pracować na poziomie dna wykopu. Z tego powodu koparki tego typu wykonują wykopy o dużych objętościach. Maszyny te współpracują z pojazdami odwożącymi urobek, które ustawiają się na wysokości korony wykopu lub na jego dnie. Koparka ta pracuje na gruntach kategorii od I do IV. Pojemności łyżek stosowanych w tych maszynach to:
0,25 m³, 0,5 m³, 0,6 m³, 1,2 m³.

Koparki podsiębierne – pracują na górnej krawędzi wykopu, nie pracują na dnie wykopu. Wykonują wykopy pod budowle i pozostałe wykopy liniowe, w miejscach, gdzie wprowadzenie koparki na dno wykopu nie jest możliwe bądź powierzchnia działki jest niewielka.

Koparki chwytakowe – pracują na terenach często mocno nawodnionych, wydobywają grunt z wody, pogłębiają kanały, koryta rzek. Znajdują zastosowanie do kopania głębokich wykopów o niewielkich średnicach – otwory studzienne lub pod filary mostów. Na wyposażeniu posiadają samoczynnie otwierający się i zamykający chwytak zawieszony na linach zagłębiający się w grunt pod własnym ciężarem. Chwytak ma zasięg dochodzi nawet do 20 m a pojemność chwytaka nie przekracza 1 m³.

Koparki zbierakowe – wykop wykonywany jest przez zbierak wleczony na linie na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny. Wykonuje wszelkie rodzaje wykopów. Pojemność zbieraka może wynosić do 2,0 m³, a zasięg ramienia koparki do 20,0 m.

Minikoparki – wykorzystywane zdecydowanie częściej od normalnych, ciężkich i bardzo dużych maszyn. Dzięki nim można pracować w trudno dostępnych miejscach.

Podział według charakteru pracy:

Pracujące w cyklu ciągłym to maszyny, w których kolejne etapy pracy naczyń urabiających wykonywane są jedno po drugim, bez przerwy. Wyposażone są w wiele naczyń urabiających połączonych zamkniętym łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym. Nazywamy je wielonaczyniowymi. Naczynia urabiające w takiej koparce połączone są za pomocą zamkniętego łańcucha lub ustawione na kole czerpakowym.

Pracujące w cyklu przerywanym nazywane również koparkami jednonaczyniowymi, gdyż wyposażone są w jedno naczynie urabiające. Cykl przerywany polega na tym, że pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze. Najpierw maszyna przenosi naczynie z urobkiem, następnie opróżnienie je i wraca do pierwotnej pozycji pracy. Trzeba dodać, że to grupa koparek najbardziej znanych i najchętniej stosowanych.

Zapraszamy po zakup części do Waszych koparek na naszej stronie Track Motor.

Polecane

29.10.2020
Trojan – najdziwniejsza maszyna.
Trojan Maszyna zaprojektowana przez Brytyjczyków i spełniająca wiele przydatnych funkcji. Jego pe...
Czytaj
22.10.2020
Caterpillar i Komatsu.
Dwie najpopularniejsze firmy zajmujące się produkcją koparek oraz maszyn gąsienicowych to Komats...
Czytaj
21.10.2020
Czym jest zwolnica?
Najprostsza definicja zwolnicy: Zwolnica to przekładnia zębata montowana przy kołach napędowyc...
Czytaj
29.09.2020
Koparka wielonaczyniowa vs jednonaczyniowa
Przedstawiamy główne różnice pomiędzy koparką wielonaczyniową i jednonaczyniową. Krótkie in...
Czytaj
28.09.2020
Pierwsza koparka – koparka parowa
Jedną z pierwszych koparek na świecie była koparka parowa; pierwowzór późniejszych koparek lin...
Czytaj
24.09.2020
Koparki – 7 rodzajów i ich zastosowania.
Koparki możemy podzielić według charakteru pracy oraz oraz rodzaj osprzętu roboczego. Poniższy...
Czytaj